Sufinanciranje javnog prijevoza za učenike

Sukladno Odluci o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju IX-XII 2012. godine («Narodne novine» RH, broj 97/2012), određeni su kriteriji za ostvarivanje prava sufinanciranja troškova javnog prijevoza. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo je potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza koju koriste svi sudionici u postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje iz predmetne Odluke. Potvrda se sastoji od tri dijela koje ovjerava škola, roditelj i prijevoznik. Škola svaki mjesec izdaje potvrdu svakom učeniku koji ispunjava kriterije za ostvarivanje prava sufinanciranja troškova javnog prijevoza:

  • da je učenik u školskoj godini 2012./2013. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske;
  • da učenik kupuje mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus i vlak);
  • da udaljenost od mjesta prebivališta odnosno boravišta učenika do mjesta škole iznosi više od 5 kilometara.

 

Ovlaštena osoba u školi pečatom i potpisom potvrđuje da učenik zadovoljava prvi kriterij iz Odluke odnosno da je učenik u školskoj godini 2012./2013. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske. Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta podmirivati će trošak prijevoza vlakom. Na pitanje da li se učenik nalazi na popisu učenika koji imaju mogućnost korištenja prijevoza vlakom, škola će odgovarati tek od listopada (po dostavi popisa od županije). Županija će dostaviti školama do 25. rujna 2012. godine popis učenika kojima će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta podmirivati samo trošak prijevoza vlakom, utvrđene prema slijedećim kriterijima:

  • mjesto prebivališta odnosno boravišta nalazi se u okviru 1,5 km zračne linije od željezničke postaje;
  • prilagođenost voznog reda održavanju nastave.

 

U slučaju kada učenik koristi kombinirani prijevoz (npr. dva prijevoznika autobusom ili autobus i vlak) škola mu izdaje dvije potvrde. Roditelj učenika ovjerava drugi dio potvrde koji se odnosi na podatke o prebivalištu odnosno boravištu i na dodatna pitanja za ostvarenje kriterija iz Odluke:

  • da li je učenik smješten u učenički dom u mjestu školovanja;
  • da li se učeniku troškovi prijevoza u cijelosti financiraju temeljem propisa i odluka drugih državnih tijela (otočni prijevoz, socijalni programi i sl.).

 

Kod kupovine mjesečne karte učenik donosi potvrdu ovjerenu od škole i roditelja prijevozniku koji:

  • popunjava podatke o relaciji prijevoza, udaljenosti i cijeni mjesečne karte (100% iznosa);
  • ovjerava potvrdu ako su temeljem podataka ovjerenih od škole i roditelja ostvareni svi uvjeti za sufinanciranje temeljem Odluke, odnosno da je učenik redovni polaznik škole (podatak iz ovjere škole), te da ne stanuje u domu i nema pravo na sufinanciranje/financiranje prijevozničke karte po drugoj osnovi (podatak iz ovjere roditelja iz kojeg je vidljivo da su odgovori NE; podatak iz ovjere škole o mogućnosti korištenja prijevoza vlakom provjerava se od listopada) i naplaćuje učeniku najviše 25% iznosa mjesečne karte ukoliko u suradnji sa županijom nije dogovoreno sufinanciranje prijevoznika i/ili JLRS (Općina Pitomača također će sufinancirati dio cijene mjesečne karte). (www.pitomaca.hr;  Fotografija: Kristijan Toplak)