Izgradnja obilaznice Medincima-Novi Senkovac

U tijeku je izgradnja mini-obilaznice u Medincima. Zemljani radovi i nasipanje kamene podloge započeto je od strane Senkovca nakon uklonjene stare parohijske kuće s predviđene trase obilaznice u središtu Medinaca nastavlja se i sa probijanjem trase i iz smjera Medinaca.Za novu parohijsku kuću proveden je tehnički pregled i trenutno se provodi uređenje okoliša crkve. Upravni odjel je prikupio suglasnosti građana iz Ulice Vladimira Nazora, sjeverno od kružnog toka, za polaganje nogostupa preko rubnih dijelova njihovih građevinskih parcela. Svi pozvani građani su odobrili izgradnju nogostupa, te su suglasnosti predane Hrvatskim cestama, koje su nastavile radove na izgradnji nogostupa u ovom dijelu ulice. Grad je preuzeo tri stare autobusne nadstrešnice jer su izgrađena nova stajališta, te su dvije nadstrešnice popravljene, prebojane i postavljene na postojeća stajališta u Slatini i Sladojevcima. (www.slatina.hr)