Izvršna agencija za obrazovnu, audiovizualnu i kulturnu politiku poziva na sudjelovanje u natječaju Projekti koji potiču inovacije i kvalitetu

Izvršna agencija za obrazovnu, audiovizualnu i kulturnu politiku poziva na sudjelovanje u natječaju podakcija 4.4 – Projekti koji potiču inovacije i kvalitetu. Cilj natječaja je poduprijeti projekte koji promoviraju uvođenje, provedbu i promicanje inovativnih pristupa u neformalno učenje i područje rada s mladima. Poziv omogućuje dodjelu bespovratnih sredstava projektima. Rok za prijavu je 3. rujan 2012. godine. Predviđeno trajanje projekta je između 12 i 18 mjeseci. Detalje o natječaju i upute za prijavu mogu se naći na Internet stranici Agenciji za mobilnost i programe EU: www.mobilnost.hr.