Izvršna agencija za obrazovnu, audiovizualnu i kulturnu politiku poziva na sudjelovanje u natječaju Sustavi podrške mladima – Partnerstva

Izvršna agencija za obrazovnu, audiovizualnu i kulturnu politiku objavila je poziv za sudjelovanje u natječaju podakcije 4.6 -Sustavi podrške mladima- Partnerstva. Cilj natječaja je poduprijeti partnerstva lokalnih/regionalnih javnih tijela i ostalih tijela aktivnih na europskoj razini s ciljem razvoja dugoročnih projekata koji kombiniraju različite mjere Programa Mladi na djelu. Natječajem se želi ostvariti sinergija i suradnja između Europske komisije i različitih dionika aktivnih u polju rada s mladima, i to kroz udruživanje resursa i prakse postižući na taj način maksimalan učinak programa i dopirući do većeg broja korisnika. Projekt mora uključivati aktivnosti neprofitne prirode koji se odnose na područje rada s mladima i neformalno obrazovanje.

Aktivnosti koje se smatraju prihvatljivima uključuju:

  1. transnacionalne razmjene mladih;
  2. nacionalne i transnacionalne inicijative mladih;
  3. europska volonterska služba;
  4. osposobljavanje i umrežavanje.

Natječaj omogućuje dodjelu bespovratnih sredstava projektim, rok za prijavu je 17. rujna 2012. godine. Izvođenje projekta može trajati najduže 24 mjeseca. Detalje o natječaju i upute za prijavu mogu se naći na Internet stranici Agenciji za mobilnost i programe EU: www.mobilnost.hr.