Marco Polo II – otvoren poziv za podnošenje projektnih prijedloga u 2012. godini

Otvoren je poziv za podnošenje projektnih prijedloga za 2012. godinu u okviru Programa Unije Marco Polo II. Ciljevi programa Marco Polo II su smanjenje opterećenja cestovnog prometa, smanjenje negativnog učinka teretnog prijevoza na okoliš u zemljama Europske unije i jačanje intermodalnosti, čime se želi pridonijeti učinkovitosti i održivosti prometnog sustava. U svrhu ostvarenja tog cilja program podupire aktivnosti u teretnom transportu, logistici i drugim relevantnim tržištima, uključujući tzv, „morske autoceste“ i mjere izbjegavanja cestovnog preopterećenja.

Projekte mogu prijavljivat pravne osobe registrirane u državama članicama programa (EU, Norveška, Island, Lihtenštajn i Hrvatska), samostalno ili u konzorciju sastavljenom od dva ili više subjekata.. S obzirom da se na natječajima većinom za financiranje uzimaju u obzir veliki projekti, preporuka je da mala i srednja poduzeća osnuju klastere i nastupaju zajednički.

Na natječaj se mogu javiti tvrtke u privatnom i državnom vlasništvu, sudionici u organizaciji prijevoza;
– cestovni ili željeznički prijevoznici,
– morski ili riječni prijevoznici,
– špediteri,
– terminali,
– morske i riječne luke,
– veliki proizvođači koji sami organiziraju svoj prijevoz,
– udruženja (ako su osnovana kao zasebne pravne osobe).

Program je namijenjen onima koji:
– imaju ideju o novom servisu koji prebacuje teret sa ceste na more, željeznicu ili unutarnje plovne putove
– ideju o inovatinoj aktivnosti kojom se uklanjaju strukturalne barijere u teretnom prijevozu u EU
– ideju o obrazovnoj aktivnosti kojoj je cilj unaprijediti vođenje poslovanja ili znanje na području logistike teretnog prijevoza
– ima dodanu vrijednost na europskoj razini
– nije održiv u početnim godinama ali ima velik potencijal i održiv je u budućnosti
– projekt nema negativni učinak na tržišno natjecanje i konkurenciju

Čisti infrastrukturni projekti, istraživački i razvojni projekti te projekti čiji su rezultati isključivo studije nisu prihvatljivi za financiranje u okviru ovog programa (manja infrastrukturna ulaganja, odnosno, infrastrukturne adaptacije su dozvoljene). Program je centraliziran, provodi ga Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije Europske komisije kojoj se izravno podnose projektni prijedlozi. Za sufinanciranje projekta u okviru ovog poziva na raspolaganju je 64.6 milijuna eura. Iz proračuna programa financira se između 35% i 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o aktivnosti. Prioritete u 2012. godini čine pomorski projekti s ciljem zaštite okoliša, projekti unutarnje plovidbe i željeznice s pojedinačnim vagonskim prijevozom.

Rok za predaju projektnih prijedloga je 21. rujan 2012. godine.
– Vanjska evaluacija: Listopad/Studeni 2012
– Unutarnja evaluacija: Studeni/Prosinac 2012
– Lista projekata koji su predloženi za pregovore: Siječanj 2013
– Potpisivanje ugovora: Drugi kvartal 2013

Za koordinaciju provedbe programa u RH nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. www.mrrfeu.hr. Za dodatne informacije, zainteresirani se mogu javiti u VIDRA-u Agenciju za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.