Javni poziv za institucionalnu podršku znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama u 2012. godini

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodjeljivati će novčanu potporu znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za redovitu djelatnost u 2012. godini. Znanstvenom i znanstvenostručnom udrugom smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih radnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novih znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja. Potpora će se dodjeljivati za pokriće troškova obavljanja osnovne djelatnosti, nabavu opreme i za izobrazbu i usavršavanje članova. Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN, broj 88/2001. i 11/2002.) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske. Rok za prijavu na natječaj je do 17. rujna 2012. godine. Cjelokupni tekst natječaja, zajedno s obrascem za prijavu na natječaj nalazi se na Internet stranici Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: www.mzos.hr.