Održana sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača

U prostorijama Općine Pitomača, na 26. sjednici Općinskog vijeća pod predsjedanjem predsjednika Mirka Pavlekovića, Općinski su vijećnici prihvatili polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 2012. godine (prihodi 7.202.241,76 kuna ili 36,47%, uz planirano ostavrenje najznačajnijih općinskih prihoda od poreza na dohodak i naknade za korištenje mineralnih sirovina i rashodi 9.271.960,02 kuna ili 46,95%), kao i financijska izvješća općinskih proračunskih korisnika Knjižnice i čitaonice Pitomača i Dječjeg vrtića „Potočnica“ za isto razdoblje. Jednoglasno su prihvaćenia i izvješća o radu načelnika i ravnateljica proračunskih korisnika za navedeni period. Donošenjem Odluke o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti poslovi temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti „javna rasvjeta“ – održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, Općinski su vijećnici završili ovaj dugotrajni postupak izbora. Naredne četiri godine  poslove održavanja općinske javne rasvjete obavljati će obrt Elektro-instalacije Štefanić vl. Zlatko Štefanić iz Pitomače. Općinski su vijećnici izmijenili općinsku Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti kojom su ugostiteljskim objektima iz skupine restorani i barovi omogućili rad tijekom cijelog tjedna od 06,00 do 02,00 sata, a ne samo vikendom kao do sada. Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Potočnica“ od roditelja korisnika usluga, objedinjeno je više dosadašnjih odluka kojima je regulirana ova materija, a pod posljednjom točkom dnevnog reda Općinski su vijećnici donijeli Prijedlog dopune Rješenja za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području općine Pitomača, kojim su Skupštini Virovitičko-podravske županije predložili da se do sada imenovanim osobama pridoda i zdravstveno-laboratorijski tehničar Nino Tratnjak.  (www.pitomaca.hr)