Počinju Dani općine Suhopolje

Nakon što je osmišljen program bogat sadržajima, u kojemu će svatko pronaći nešto za sebe, tijekomNakon što je osmišljen program bogat sadržajima, u kojemu će svatko pronaći nešto za sebe, tijekom ovog tjedna već su počele pripreme za obilježavanje Dana općine Suhopolje. Počelo se s uređenjem općinskog sjedišta, u kojemu osim stalnih djelatnika sudjeluju i zaposleni putem programa javnih radova. Od danas je u općini iz tog programa zaposleno pet novih osoba na rok od tri mjeseca, a tijekom ove godine iz programa javnih radova na području općine Suhopolje do sada je bilo 17 osoba s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U okviru navedenih priprema je i raspoređivanje i primanje prijava za zakup prodajnih mjesta tijekom blagdana Velike Gospe.
U znaku predstojećeg blagdana i Dana općine Suhopolje bila je i jučerašnja sjednica Općinskog vijeća. Donijeta je odluka o dodjeli javnih priznanja koja će laureatima biti uručena na svečanoj sjednici Vijeća u ponedjeljak, 13. kolovoza. Vijećnici su potom saslušali i izvješća o radu u prvih šest mjeseci ove godine načelnice Zlate Šljivac i komunalnog redara Stjepana Kipšića.
U svom izvješću načelnica Šljivac je istaknula kako je njena funkcija izvršno tijelo, te je odgovorna za zakonitost i usmjeravanje rada Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, a ujedno i nadzire njihov rad. Radi što bolje provedbe i izvršenja zacrtanih planova, po potrebi je sazivala kolegij na kojemu su nazočili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela te voditelji odsjeka, a po potrebi i ostali službenici. Na kolegiju su se zauzimala stajališta i usmjeravan je rad pojedinih odsjeka, a sve s ciljem što boljeg djelovanja Općinske uprave kao servisa i neposredne usluge mještanima.
Da je u prvom polugodištu dosta toga učinjeno na području suhopoljske općine, potvrđuje i nekoliko podataka. Naime, Općina je do sada utrošila svoja vlastita sredstva u nekoliko investicija – više od 500.000 kuna, za zimsku službu izdvojila je 136.000 kuna, a Virovitičko-podravska županija uložila je 200.000 kuna za igralište u Orešcu. Pomoću IPA programa uređena je područna škola u Cabuni, što je iznosilo oko 750.000 kuna. Važan je i podatak o početku izgradnje plinovodne mreže Cabuna – Eržabet u vrijednosti 1,5 milijuna kuna, te početak rekonstrukcije i modernizacije niskonaponske mreže na području općine Suhopolje u vrijednosti 12 milijuna kuna. Obavljeni su i mnogobrojni manji radovi po mjesnim odborima. Budući da su teška vremena, načelnica je istaknula da je otežana naplata potraživanja prema općini. No, unatoč tome sukladno mogućnostima u prvom polugodištu ostvarene su planirane investicije, kao i nepredviđeni popravci nerazvrstanih cesta uslijed velikih oborina koje su oštetile makadamske ceste i mostove. Na kraju svog izvješća načelnica Zlata Šljivac je zahvalila predsjedniku Općinskog vijeća Marijanu Brleku i svim vijećnicima na ukazanoj podršci, a svoje izvješće zaključila je napomenom da je Općina Suhopolje u prvih šest mjeseci izvršavala sve svoje obveze i da je poslovala pozitivno. Stanje računa s 30. lipnja iznosi 338.389,73 kune. Komunalni redar Stjepan Kipšić podnoseći svoje izvješće naglasio je kako je tijekom prvih šest mjeseci ove godine nadzirao provedbu odredbi Odluke o komunalnom redu u cilju uređenja naselja na području općine. Osim toga, radio je i nakon radnog vremena kada bi se ukazala potreba za komunalnim nadzorom. Važni permanentni zadaci su nadzor odlagališta, održavanje javnih, zelenih i drugih površina. Radilo se i na uređenju mjesnih domova, mrtvačnica, te spomen-obilježja i njihovog okoliša. Briga komunalnog redara su i prometnice i javna rasvjeta, a sve što se radilo trebalo je pohraniti i u fotodokumentaciji. Posebna priča su komunalne naknade. U prvom polugodištu zaprimljeno je 48 žalbi na komunalnu naknadu koje su u obradi, a neophodno je donijeti odluku ili odredbu o donjem limitu novčanog prihoda za obitelji ili samca, kojim bi se odredio kriterij oslobađanja ili umanjenja komunalne naknade.
Među ostalim poslovima je i suradnja s MUP-om, centrom 112, suradnja s inspektorima zaštite okoliša, veterinarskim inspektorima, suradnja s predsjednicima mjesnih odbora, te poslovi po nalogu načelnice, pročelnika Jedinstvenog upravnog odbora i voditelja odsjeka. (www.icv.hr)