Potpore za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima za 2012. godinu

Javni poziv za kandidiranje programa za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2012. godini. Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima Hrvatske,

Sredstva potpore odobravati će se za:

1. Programe razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije i to:
a) programe razvoja novih turističkih inicijativa i proizvoda destinacije;
b) programe unapređivanja turističke ponude destinacije i/ili pojedinih elemenata i kvalitete turističkog proizvoda/ponude;
c) nabavu opreme i rekvizita za održavanje događanja/manifestacija;

2. Programe edukacije i to:
a) seminare/radionice za podizanje standarda i kvalitete usluga nositelja turističke ponude i davatelja usluga;
b) seminare/radionice za razvoj ponude selektivnih oblika turizma;
c) seminare/radionice za poticanje turističkih razvojnih inicijativa i definiranje novih turističkih proizvoda;
d) seminare/radionice za razvoj gostoprimstva i kulture usluživanja;
e) edukaciju stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora, te važnosti i učincima turizma, razvoju turističkog gostoprimstva i podizanju razine gostoljubivosti;
f) ostalu tematsku i strukovnu edukaciju za nositelje turističke ponude i davatelje usluga u realizaciji novih proizvoda i usluga i drugo;

3. Programe razvoja javne turističke infrastrukture i to:
a) sufinanciranje pripreme projekata javne turističke infrastrukture za korištenje sredstava iz fondova Europske unije;
b) sufinanciranje razvoja, obnove i unapređenja javne turističke infrastrukture kojom upravlja turistička zajednica;

4. Programe unapređenja djelovanja turističkih zajednica i to:
a) aktivnosti na uređenju turističkog prostora/destinacije i okoliša, te unapređivanje uvjeta boravka turista (osim izgradnje komunalne infrastrukture);
b) turističku/smeđu signalizacija;
c) izradu i/ili ažuriranje web stranica.

Iznos odobrene potpore po jednom programu u jednoj godini može iznositi najviše 70.000,00 kn, odnosno najviše do 70%, ukupnih opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa. Krajnji rok za dostavu kandidatura u Glavni ured Hrvatske turističke zajednice je 21. kolovoza 2012. godine. Više informacija o natječaju može se naći na Internet stranici HTZ: www.croatia.hr.