Poziv na podnošenje zahtjeva za legalizaciju u Slatini

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine RH, broj 86/12), Grad Slatina objavio je JAVNI POZIV vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine na podnošenje zahtjeva za ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju vlasnici nezakonito izgrađenih zgrada na području Slatine i slatinskih prigradskih naselja podnose Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, na lokaciji u Slatini, Trg sv. Josipa 10, I. kat, soba br. 24 i 25. Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku tog roka ne može se više podnijeti. Iznimno, zahtjevi za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za koje je građevinska inspekcija donijela rješenje za uklanjanje prije stupanja na snagu ovog  Zakona,  podnose se najkasnije do 31. prosinca 2012. godine. (www.slatina.hr)