Prijave zaliha mošta i vina

Sukladno Pravilniku o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji, koji je objavljen u Narodnim novinama, svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi vino ili mošt dužna je prijaviti zalihe mošta, koncentriranog mošta, rektificiranog koncentriranog mošta i vina. Poljoprivredno savjetodavna komora podsjeća proizvođače mošta, vina i voćnog vina da se izjave o zalihama za postojeće količine proizvoda na dan 31. srpnja, podnose najkasnije do 10. rujna ove godine. Vino proizvedeno od grožđa ubranog tijekom iste kalendarske godine ne uključuje se u izjavu o zalihama. (www.icv.hr)