Radovi na županijskim cestama

ŽC 4030 na relaciji Orahovica – Petrov Vrh – Kutjevo, privremeno je zatvorena za promet teretnih vozila. D 34 na dionici Slatina – Čađavica (centar) od stacionaže 1+130 do 15+160 se zatvara za teretni promet od 08:00 sati dana 13. travnja 2012. godine do dana 06. kolovoza 2012. godine u 20:00 sati. Obilazak za teretna vozila: Slatina D 2 – Našice D 53- Donji Miholjac D34 i dalje za Osijek u oba smjera. D 34 na dionici Slatina – Čađavica (centar) od stacionaže 1+130 do 15+160 se zatvara za promet osobnim vozilima od 08:00 sati dana 13. travnja 2012. godine do dana 06.kolovoza 2012. godine u 20:00 sati. Obilazak za osobna vozila: Slatina D 2 – Nova Bukovica ŽC 4045 – Miljevci ŽC 4038 – Čađavica D 34 i dalje za Osijek.