U Slatini priključak za vodu od sada na 36 rata

Vlasnici nekretnina na području grada Slatine i slatinskih prigradskih naselja Bakića, Bistrice, Donjih Meljana, Gornjeg Miholjca, Kozica, Markova, Medinaca, Novog Senkovca, Sladojevaca i Sladojevačkog Luga, koji još nisu obavili priključenje svojih stambenih i gospodarskih zgrada na izgrađene komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu ili javnu odvodnju otpadnih voda, prema odluci Gradsko vijeća Grada Slatine, sa sjednice održane 27. kolovoza 2012. godine, o priključivanju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine na području Grada Slatine, kojom se omogućuje fizičkim osobama, u razdoblju od 1. rujna 2012. godine do 31. kolovoza 2013. godine, obročna otplata naknade za priključenje na rok do 36 mjeseci. Ovo omogućavanje produženja obročne otplate naknade za priključenje s 12 na 36 mjeseci doneseno je radi pomoći kućanstvima koja još nisu obavila priključenje, a uslijed suše u bunarima trebaju žurno priključenje na vodoopskrbni sustav, kao i pomoć onim kućanstvima koja pokreću ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada i dobivanjem rješenja o izvedenom stanju stječu uvjete za priključenje ozakonjene zgrade na vodovodnu, kanalizacijsku i energetsku mrežu. Naknada za priključenje na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju pojedinačno za stambene zgrade građevinske (bruto) površine do 200 m2, koja se uplaćuje u Proračun Grada Slatine, iznosi 1949,00 kn. Zahtjev za priključenje podnosi se u gradskoj komunalnoj tvrtki Komrad d.o.o. Slatina, koja, također, omogućuje obročnu otplatu troškova izvedbe priključka do najviše 24 obroka. (www.slatina.hr, Fotografija: Kristijan Toplak))