Uredba o prometu i proizvodnji kemikalijama

Ministarstvo zdravlja uputilo je dopis Hrvatskoj gospodarskoj komori o usklađivanju poslovanja hrvatskih gospodarskih subjekata koji obavljaju djelatnost prometa i proizvodnje s kemikalijama s Uredbom REACH do 1. srpnja 2013. godine. Dopis sadrži poziv za dostavu podataka koji se tiču poslovanja s kemikalijama sukladno Pravilniku o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama, te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika. Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Virovitica o tome je izvijestila gospodarske subjekte s područja Virovitičko-podravske županije. (www.icv.hr)