Virovitica: otkriven podzemni tunel

Prema prvim istraživanjima koja su obavljene uz temelje crkve sv. Roka u Virovitici postoji opravdana sumnja da se radi o crkvi koja je prethodila današnjoj i da datira iz perioda između 15. i 16. stoljeća. Do sada su pronađena 3 kontrafora (vanjski potporni stupovi u gotičkoj crkvenoj arhitekturi). Objekt je imao drugačiji smjer od današnje crkve jer se temelji ne podudaraju sa današnjim. Klesani kamen u predjelu zvonika istovjetan je onom koji je pronađen prilikom iskopavanja srednjovjekovne nizinske utvrde koja se je nalazila na području današnjeg Dvorca Pejačević u gradskom parku, a podudara se s njim i prema načinu gradnje. Sa južne strane današnje crkve pronađen je tunel koji je povezan s utvrdom. Tunel je bio izlaz za nuždu koji je izlazio ispod glavnog oltara u kriptu (kamenu prostoriju ispod poda crkve, koja se koristila kao kapelica ili mjesto za čuvanje relikvija). (www.icv.hr; Fotografija: Silvija Salajić)