Zahtjev za autonomne tarifne suspenzije

Državni ured za trgovinsku politiku objavio je poziv gospodarstvenicima za podnošenje zahtjeva za Državni ured za trgovinsku politiku objavio je poziv gospodarstvenicima za podnošenje zahtjeva za odobravanje autonomnih tarifnih suspenzija/kvota sukladno uredbama Vijeća i informaciji institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije o autonomnim tarifnim suspenzijama i kvotama.
S obzirom da će Republika Hrvatska stupanjem u članstvo Europske unije s 1. srpnjem 2013. godine preuzeti zajedničku trgovinsku politiku EU, a time i njenu carinsku tarifu, sniženje carina bit će moguće zatražiti jedino kroz institut tarifnih suspenzija, posebne gospodarske mjere Europske unije usmjerene na jačanje konkurentnosti industrije putem omogućavanja nabave sirovina potrebnih za proizvodnju uz sniženu ili nultu stopu carine. Ukoliko proizvođači u Hrvatskoj žele koristiti pogodnosti instituta tarifnih suspenzija ulaskom Hrvatske u Uniju, već ove godine trebaju podnijeti zahtjev za sniženje, odnosno ukidanje carinskih stopa ili otvaranja kvote.Zahtjev se podnosi Europskoj komisiji putem Državnog ureda za trgovinsku politiku, koji prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja. Važno je naglasiti da je krajnji rok za dostavu zahtjeva 15. rujna ove godine, a oni koji pristignu nakon tog datuma neće se razmatrati. Državnom uredu za trgovinsku politiku pisani zahtjev je potrebno dostaviti najkasnije do 20. kolovoza ove godine, kako bi bilo dovoljno vremena zahtjeve pregledati, provjeriti, a po potrebi i upotpuniti dodatnim informacijama i proslijediti Europskoj komisiji. Postupak za sniženje ili ukidanje stope carine za uvoz određene sirovine, polugotovih proizvoda ili sastavnih dijelova koji se ugrađuju u gotovi proizvod, može na razini Unije pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač, odnosno interesno udruženje pod uvjetom da se to ne proizvodi niti je moguće nabaviti na području Europske unije i zemalja s kojima ona ima zaključene ugovore o slobodnoj trgovini ili nije dostupno u dovoljnoj količini;
da su procjene godišnje uštede za proizvođača na ime oslobođenja od carine ili smanjenja carine u iznosu od najmanje 15.000 eura.
Sve potrebne informacije i obrazac zahtjeva za sniženje carinskih stopa, odnosno otvaranje kvota dostupne su na web stranicama Državnog ureda za trgovinsku politiku. Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Virovitica uputila je obavijest o sniženju carinskih stopa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju najvećim izvoznicima s područja Virovitičko-podravske županije. (www.icv.hr)