Natječaj za projekte razvoja društvenog kapitala zajednice

Slagalica– zaklada za razvoj lokalne zajednice iz Osijeku raspisala je natječaj za financijsku potporu projektima Društveni kapital zajednice. Jedan od ciljeva ovog natječaja je jačanje lokalnih potencijala i međusektorske suradnje za smanjenje društvene isključenosti i siromaštva, te održivi razvoj lokalne zajednice. Na natječaj se mogu prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovog natječaja na lokalnoj i područnoj razini u županijama: Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj i Virovitičko-podravskoj. Visina financijske potpore je od 25.000,00 kuna do 40.000,00 kuna, a podijeliti će se do pet potpora, odnosno za svaku županiju obuhvaćenu natječajem po jedan projekt. Rok za prijavu na natječaj je 17. rujna 2012. godine.

Više informacija o raspisanom natječaju, te prijavne obrasce može se pronaći na Internet stranici zaklade Slagalica: www.zaklada-slagalica.hr. Za dodatna pitanja i upute o natječaju može se obratiti i u VIDRA-u– Agenciju za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.