Održana promocija priručnika “Eduka”

U Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici održana je promocija priručnika “Eduka – priručnik za mlade o nenasilju i toleranciji” koji su tom prigodom predstavile i same autorice Sandra Matošina Borbaš, Vanesa Prister Švarc i Jelena Kolesarić. Prigodnim govorom sve nazočne pozdravila je Desa Kolesarić, predsjednica udruge S.O.S. telefon, a par riječi o obrađenim temama u priručniku kazale su njezine autorice, naglašavajući važnost svake obrađene teme. Priručnik namijenjen mladima, ali i odraslim osobama koje rade s mladima, nastao je u sklopu projekta „EduKa“ podržanog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. U priručniku koji je koncipiran na način da je prvo teorijski obrazložena pojedina tema, a nakon toga predstavljene igre za praktičnu primjenu teorijskog dijela, obuhvaćene su teme emocionalne pismenosti, komunikacije, tolerancije i upravljanje sukobom kao osnove za život u nenasilnom društvu. U sklopu promocije priručnika predstavljeno je i istraživanje rađeno u Sklopu studija o mladima za mlade koje je rađeno na području pet lokalnih zajednica – Mali Lošinj, Delnice, Koprivnica, Zagreb i Virovitica. U Virovitici je istraživanje provedeno na učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola te je ukupno obrađeno 252 ispitanika. Istraživanje je rađeno s ciljem spoznaje koliko zapravo mladi imaju slobodnog vremena te kako ga provode. Nakon obrade podataka, istraživanje je pokazalo da mladi provode svoje vrijeme nestrukturirano, da su subjektivno prilično zadovoljni provođenjem svojeg slobodnog vremena, da preuzimaju gotove obrasce za provedbu istog, te da su pod utjecajem svoje vršnjačke skupine. Svi zainteresirani za besplatni primjerak priručnika mogu se javiti u udrugu S.O.S. telefon, na broj 033/ 721- 500 ili na e- mail adresu: telefon@sosvt.hr (www.icv.hr, mh; Fotografije: Martina Hećimović)

[nggallery id=1818]