3. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

U četvrtak, 27. lipnja 2013. godine održat će se 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1,  s početkom u  16,30 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

–   Izvješće Mandatnog povjerenstva

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2012.g.
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2013. godinu
 6. Donošenje Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 7. Donošenje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2013. godini
 8. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu
 9. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013.godinu
 10. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2013.g.
 11. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
 12. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 3233/3 put Batalija sa 787 m2 upisanom u zk.ul. 12772 k.o. Virovitica
 13. Donošenje Odluke prodaji stana u stambeno-poslovnoj građevini u Virovitici u Ulici Stjepana Radića 21
 14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2013./2014.
 15. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica
 16. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2012. godinu
 17. Razmatranje Izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2012. godine
 18. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2012.g.
 19. Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2012. godinu
 20. Razmatranje Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2012. godinu
 21. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2012. godinu
 22. Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u 2012. godini
 23. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za razdoblje 01.01.-31.12.2012. godine
 24. Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice za 2012.g.
 25. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u 2012. g.
 26. Donošenje Odluke o proglašenju počasnog građanina Grada Virovitice
 27. Donošenje Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice
 28. Donošenje Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice
 29. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice (materijali će se dostaviti na sjednici)
 30. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica (materijali će se dostaviti na sjednici)
 31. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja (materijali će se dostaviti na sjednici)
 32. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja (materijali će se dostaviti na sjednici)
 33. Pitanja i prijedlozi. (www.virovitica.hr)