Sastanak mjesnih odbora općine Suhopolje

Danas je na poziv načelnika općine Suhopolje Marijana Brleka održan prvi radni sastanak s predsjednicima 16 mjesnih odbora s područja suhopoljske općine. Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i komunalne poslove Dražen Čimin upoznao je predsjednike odbora s programom izgradnje objekata komunalne infrastrukture u ovoj godini za svaki pojedini mjesni odbor, a realizacija programa bit će predmet rasprave na sljedećem sastanku koji će se ubuduće održavati svaka tri mjeseca.

Namjera rukovodstva Općine je da predsjednici mjesnih odbora budu u svakom trenutku informirani o tome što se radi na području općine Suhopolje i da sami daju svoj doprinos u rješavanju komunalnih problema. Sudionici radnog sastanka izrazili su zadovoljstvo i zahvalu načelniku Marijanu Brleku na ovakvom načinu rada i smatraju da će to pridonijeti još uspješnijoj suradnji općinske vlasti i mjesnih odbora u podređivanju prioriteta u izgradnji komunalne infrastrukture.

Načelnik općine Brlek upoznao je predsjednike mjesnih odbora sa skorim donošenjem odluke kojom će se općina Suhopolje sukladno Zakonu o vodama odreći naknade za priključak na vodovodnu mrežu, kao i s mogućnošću da se priključe i objekti koji još uvijek nisu legalizirani, što je sa zadovoljstvom prihvaćeno. (www.icv.hr; kp)