Drago Dvojak i Marijan Pšibila putuju u Divulje

Prema programu provođenja posebnih mjera zaštite od požara, u četvrtak, 11. srpnja počinje druga smjena razmještaja vatrogasaca s kontinenta na jadranskom priobalju. Od ove godine s područja naše županije u Centru Divulje dežuraju dva vatrogasca članovi javnih vatrogasnih postrojbi Virovitica i Slatina. Sljedećih 14 dana u Divuljama će biti iz virovitičke javne vatrogasne postrojbe Drago Dvojak, a iz slatinske Marijan Pšibila. (www.icv.hr, kp; Fotografija: Arhiva)