Gdje su postavljeni radari…

Radari su raspoređeni po cijeloj županiji. Možete ih očekivati:
Čačinci 07:00-10:00
Lozan-Korija 00:00-01:00
Slatina-Mikleuš 01:00-03:00
Slatina-Mikleuš 07:00-11:00
Terezino Polje-Virovitica 12:00-13:00
Lukač-Gradina 18:00-19:00
Novaki-Sopje 07:00-09:00
Nova Bukovica-Miljevci 17:00-20:00
(hak.hr)