Godišnjica rezervata Mura-Drava-Dunav

Ovaj tjedan navršava se prva godišnjica od proglašenja Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između Republike Hrvatske i Mađarske, koji je proglašen u Parizu na 24. sjednici UNESCO-vog Međunarodnog koordinacijskog vijeća Programa “Čovjek i biosfera”. To je program koji ističe važnost uspostave ravnoteže između očuvanja bioraznolikosti s jedne strane i razvojnih potreba lokalne zajednice s druge strane.

Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) u sklopu ovog programa vodi Svjetsku mrežu rezervata biosfere.

Područje prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav predstavlja najveće, ali i jedno od posljednjih poplavnih područja u Europi. U Hrvatskoj se prostire na području 6 županija (Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska).

Unatoč brojnim promjenama uzrokovanim ljudskom aktivnošću, ovo područje odlikuje izuzetna biološka raznolikost – ovdje nalazimo rijetka prirodna staništa (poplavne šume, šljunčane i pješčane obale, riječne otoke, rukavce i mrtvice). Svake godine, više od 250 000 migratornih ptica močvarica, koristi ovaj prostor za odmor i hranjenje. Ova staništa su dom najvećem broju gnijezdećih parova orlova štekavaca u kontinentalnoj Europi, kao i ostalim ugroženim vrstama poput male čigre, crne rode, dabra, vidre i jesetre.

Rijeke Mura, Drava i Dunav predstavljaju izvor biološke raznolikosti područja i povoljno utječu na razinu podzemnih voda, razvoj poljoprivrede, stanje šuma i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Rezervat je, za sada, proglašen na teritoriju Republike Hrvatske i Mađarske, a u skoroj budućnosti bi mu se trebala priključiti Natura 2000 i zaštićena područja u Austriji, Sloveniji i Srbiji, čime bi postao prvi prekogranični rezervat u svijetu koji se prostire na teritoriju 5 zemalja. Rijeke Mura, Drava i Dunav tvore 700 km dug zeleni pojas koji spaja više od 800 000 ha vrijednih prirodnih i kulturoloških krajolika, te predstavljaju ekološki najvažnije europsko riječno područje, „Europsku Amazonu”.

U nedjelju 14.srpnja, na ušću Mure u Dravu, na plaži Sip, održati će se proslava Dana „Europske Amazone” povodom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, kao završna aktivnost promotivno-edukativne kampanje Mjesec hrvatskih rijeka – 7 RIJEČNIH ČUDA HRVATSKE (Mura, Drava, Dunav, Sava, Zrmanja, Neretva i Ombla), koju je organizirao WWF sa partnerskim organizacijama. (wwww.virovitica-nature.hr)