Pogledajte gdje su postavljeni radari

Radari su postavljeni i kontroliraju brzini, pogledajte gdje Vas ”čekaju”:
Bistrica-Mikleuš 15:00-23:00
Korija-Virovitica 00:00-01:00
Kozice-Sladojevci 23:00-01:00
Slatina-Mikleuš 06:00-09:00
Slatina-Nova Bukovica 01:00-03:00
Orahovica 11:00-13:00
Bušetina-Rogovac 16:00-17:00
Lukač-Gradina 17:00-18:00
Markovo-Sopje 11:00-13:00
(hak.hr)