Postavljeni su radari, pogledajte gdje

Radari su raspoređeni po cijeloj županiji, stoga oprezno sa stiskanjem gasa:
Bistrica-Mikleuš 23:00-02:00
Korija-Lozan 01:00-02:00
Slatina-Čađavički Lug 01:00-03:00
Slatina-Medinci 17:00-19:00
Lukač-Gradina 12:00-13:00
Virovitica-Zbora narodne garde 22:00-23:00
Rezovac-Borova 08:00-09:00
Slatina-Gornji Miholjac 12:00-14:00
Sladojevci-Hum 07:00-09:00
(hak.hr)