Pravilnik o registraciji i označavanju vozila

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Virovitica dostavila je prijevoznicima s područja Virovitičko-podravske županije Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila i Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije tahografa, koji su objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 83/13, od prvog srpnja ove godine. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila propisuju se uvjeti i način registracije, označavanja i odjave motornih, priključnih i oldtajmer vozila, oblik, boja, veličina i sadržaj obrasca prometne dozvole i knjižice vozila, izvozne prometne dozvole, prometne dozvole za prenosive pločice, registarskih, izvoznih, prenosivih i pokusnih pločica, način vođenja evidencija o registriranim i označenim vozilima i pločicama, uvjeti koje moraju ispunjavati stanice za tehnički pregled vozila za obavljanje poslova registracije vozila te oznake registracijskih područja. Pravilnik je stupio na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Pravilnikom o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa uređuje se način prijenosa podataka i način vođenja evidencije iz tahografa i kartica vozača u bazu podataka prijevoznika, čuvanje zapisnih listova i ispisa koje zapisuju kontrolni uređaji, zapise koje sastavlja vozač te način vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika te izgled i sadržaj obrasca za provjere na cesti. Ovaj Pravilnik stupio je na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“. (hgk)