Preporuka za vinogradare

Uzimajući u obzir vrlo obilne kišne oborine na našem području, koje s dnevnim temperaturama stvaraju pretpostavke za jaku infekciju peronospore vinove loze, skreće se pozornost vinogradarima na potrebu tretiranja njihovih vinograda. Posebice to smatramo nužnim za vinograde u kojima do sada nisu korišteni fungicidi sistemičnog djelovanja. Za tretiranje preporučuje se kombinacija jednog sistemičnog i jednog kontaktnog fungicida kojima se mogu dodati i fungicidi za suzbijanje pepelnice i sive plijesni. (www.icv.hr)