Prikupljanje ponuda za zakup šumskog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Pravo podnošenja zahtjeva za davanje u zakup šumskog zemljišta imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave javnog poziva, točnije do 27. srpnja 2013. godine.Više o predmetima Javnog poziva, načinu prijave te obrazcu možete saznati ovdje. (www.mps.hr, mh; Fotografija: Arhiva)