Odobren projekt “I will – I know – I can”

Udruzi SOS telefon Virovitica odobren je značajan projekt ” I will – I know – I can” kojeg su aplicirali na natječaj “europskog instrumenta za demokratizaciju i ljudska prava, a kojem je donator Eurospka komisija. Odobrena sredstava za ovaj projekt iznose preko 90 tisuća Eura, a cilj mu je doprinijeti smanjenju diskriminacije i marginaliziranosti osoba s invaliditetom i žena žrtava nasilja s invaliditetom na području Virovitičko podravske županije. Trajanje projekta je 18 mjeseci, nositelj je SOS telefon Virovitica, a partnerska organizacija je Udruga osoba s invaliditetom Slatina. (www.icv.hr; bs)