Upotreba sušionica za duhan na drvnu biomasu

Cijena sušenja duhana energentom drvne biomase tek je 30 posto cijene fosilnih goriva plina i lož ulja, koja se koriste u sušnicama za duhan, pa se već nekoliko godinama pokušava sve plinske termogene zamijeniti termogenima za biomasu. Na taj način Hrvatski duhani nastoje očuvati i povećati profitabilnost proizvodnje duhana, ali i biti u tijeku svjetskih trendova u toj proizvodnji. Ipak, prema riječima direktora Hrvatskih duhana Virovitica, Mirka Boića, ono što je napravljeno u posljednje dvije godine, ispod je očekivanja, simbolično. Tek se u stotinjak sušnica koristi biomasa. (www.icv.hr, kk; Fotografija: Arhiva)