Zakon o organizaciji tržišta polj. proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Prijedlog Zakona o organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda kojim se uređuje provedba velikog broja propisa Europske unije. Prijedlog Zakona zbog obimnosti propisa Europske unije u ovom području uređen je s ukupno 2.976 propisa koji su na snazi i obvezujući su za Republiku Hrvatsku, a njime se namjerava stvoriti okvir provedbe kroz uređivanje nadležnog i provedbenog tijela, te njihovog djelokruga rada i ovlasti, šireg okvira prava i obveza korisnika i obveznika mjera i pravila, sustav praćenja cijena, sustav laboratorija, evidencije, administrativna kontrola i kontrola na terenu, agromonetarni sustav eura, obračun tečaja, izvješćivanje Europske komisije, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe i dr… (hgk)

Cijeli tekst može se pročitati u Virovitičkom listu