Zaštita akvakulture i nakon ulaska u EU

Organizacijski odbor devetog Međunarodnog gospodarsko-znanstvenog skupa o ribarstvu, održanog u Vukovaru, na kojem su sudjelovali i predstavnici Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Virovitica, dostavio je Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu poduzetništva i obrta te ostalim relevantnim institucijama zaključke sa skupa, s ciljem opstanka i razvoja hrvatske akvakulture, u punom potencijalu nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. (hgk)