U VPŽ žene žive duže…

Prema najnovijim obrađenim podacima Državnog zavoda za statistiku, na području Virovitičko-podravske županije, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, žena je više od muškaraca. Žena, od 15 do iznad 85 godina ima 37.280, a muškaraca je 34.064. Od toga broja oženjenih je 20.013, dok je neoženjenih 11.360 muškaraca. Od 37.280 žena, udanih ih je 20.051, dok ih je 7.562 neudatih. Zanimljivo, udovica je čak 8.112, što je značajno više od 1.362 udovaca na području naše županije. Najviše je udovica, 1.765 na području grada Virovitice, dok je udovaca 282… (www.ucv.hr, dzs.hr, Fotografija: Oliver Bešić)