Žetva ječma podbacila za 20, a repice za 40 posto

S obzirom na žetvu koja je na nekim kulturama završena, a na najviše zasijanoj kulturi – pšenici tek je u početnoj fazi, iz Poljoprivredne savjetodavne službe Virovitičko-podravske županije stigla je informacija da je žetva ječma podbacila za oko 20 posto, a žetva repice oko 40 posto u privatnom sektoru. Razlog tome, kako je istaknuo viši stručni savjetnik Ljubomir Duvnjak, valja tražiti prvenstveno u velikoj količini oborina koje su pale u prvih 6 mjeseci ove godine, ali i zbog naglih temperaturnih promjena, posebice tijekom lipnja. Osim toga, podbacila je i žetva ljekovitog bilja, prvenstveno kamilice za oko 20 posto. Budući da na spomenute kulture u županiji otpada manji dio površina, pravo stanje će se znati tek kada se obavi žetva pšenice, a predviđanja su da bi trebala biti obavljena najkasnije do 20. srpnja. Poljoprivredni proizvođači s razlogom su zabrinuti, pogotovo ako se uzme u obzir podatak da još nije utvrđena otkupna cijena spomenutih kultura. (www.icv.hr, bs)