Sudjelovanje u postupcima nabave konzultantskih usluga

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dostavu prijava za sudjelovanje u postupcima nabave sljedećih konzultantskih usluga:

1. Ocjenjivanje prijedloga regionalnih i lokalnih razvojnih projekata s aspekta kvalitete pripremljenosti, relevantnosti i održivosti projekata

2. Ocjenjivanje prijedloga regionalnih i lokalnih razvojnih projekata s aspekta pripremljenosti tehničkog dijela investicije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje ovaj javni poziv u svrhu uspostave trajne baze gospodarskih subjekata koji bi pružali usluge ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga/projektnih ideja prijavljenih na pozive za dodjelu bespovratnih sredstva u okviru :

• Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ – Prioritet 1. Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija, Mjera 1.1. Podrška razvoju javne infrastrukture (detaljnije na http://www.regionalna-konkurentnost.hr )

• Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije – potprograma „Priprema regionalnih razvojnih projekata“.

Detaljnije informacije o otvorenim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava kao i najave poziva za dodjelu istih objavljuju se na internetskim stranicama www.safu.hr/hr/natjecaji i www.mrrfeu.hr (pod natječaji). (www.mrrfeu.hr, mh; Fotografija: Ilustracija)