APZ – potrebno ubrzati davanja zemljišta u zakup

Da bi se ubrzalo raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, Agencija za poljoprivredno zemljište u županijskoj vijećnici organizirala je informativnu kampanju o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i pripadajućih podzakonskih akata, te Uredbe o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Predavanje je održano s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i poljoprivrednim proizvođačima. Cijeli postupak davanja zemljišta u zakup provodi Agencija za poljoprivredno zemljište u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i zainteresiranim OPG-ima. Djelatnica Agencije Manda Suman Jovanović na predavanju je istaknula kako je ostalo čak oko 60 posto poljoprivrednog zemljišta koje nije pod ugovorima, te da je jedan od glavnih zadataka agencije ubrzati postupak davanja zemljišta u zakup, u čemu odgovornu zadaću imaju upravo jedinice lokalne samouprave. (ww.icv.hr, bs; Fotografije: Bruno Sokele)

[nggallery id=2549]