HEP smanjuje cijenu električne energije

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. obavještava kupce kategorije kućanstvo da je snizio cijene električne energije. Mjesečne novčane obveze ili akontacije će od mjeseca listopada u prosjeku biti niže za 6 do 7 posto ovisno o količini potrošene električne energije u doba više odnosno niže tarife tj ovisno o tome je li kupac ima jednotarifno ili dvotarifno mjerenje potrošnje. Vrijeme početka primjene nove cijene električne energije se poklapa sa redovnim očitanjem i obračunom potrošnje za kategoriju kućanstvo tako da se primjenjuju uobičajeni načini dostave očitanja za one kupce koje naši radnici ne očitaju i one kupce koji sami žele očitati brojilo na dan 1. listopada 2013. godine.
Stanje potrošnje kupci mogu dostaviti:
Na besplatni telefon: 0800-300-420
Na web stranice: www.hep.hr
Na očitačkom listiću u prostorije šalter sale
Molimo da očitano stanje na brojilu dostavite do 4.10.2013. budući je u toku obračun stvarne potrošnje za prethodnih šest mjeseci od 31.3.2013. do 30.9.2013. Račune za potrošenu električnu energiju po starim višim cijenama i nove akontacije s nižim cijenama ćemo vam poslati poštom dana 14.10.2013. Skrećemo pažnju svim kupcima kategorije kućanstvo da su radnici HEP prepoznatljivo odjeveni u radna odijela s oznakom Hrvatske elektroprivrede da posjeduju iskaznice HEP-a te da jedino oni imaju pravo na pristup. Radnici HEP-a su do 2. listopadom na terenu i rade posao redovnog očitanja potrošnje električne energije za kategoriju kućanstvo. Sniženjem cijena električne energije ostajemo i dalje najjeftiniji i najpouzdaniji opskrbljivač, na otvorenom tržištu električne energiju u Republici Hrvatskoj. (hep.hr)

Vaš opskrbljivač
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.