Virovitici bezuvjetan nalaz za 2012. godinu

Državni ured za reviziju Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju obavio je financijsku reviziju Grada Virovitice za 2012. godinu. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje te izraženo bezuvjetno mišljenje. U vezi navedenog Izvješća, koje je razmotreno na Kolegiju gradonačelnika, gradonačelnik je pohvalio zaposlenike Grada Virovitice na odličnom radu te naglasio da je ovo još jedan od brojnih dokaza o transparentnom radu Grada te podsjetio da su i gradske tvrtke također dobile bezuvjetne nalaze što je jedinstven primjer u Republici Hravtskoj. (www.virovitica.hr)