H. Miler predsjednik Vijeća za prevenciju

Općina Špišić Bukovica imenovala je nove članove Vijeća za prevenciju. Za predsjednika Vijeća imenovan je Hrvoje Miler načelnik općine Špišić Bukovica, a članovi su Tihomir Majstorović, predsjednik Općinskog vijeća, Zlatko Barčan, načelnik Policijske postaje Virovitica, Nikola Kečkiš, načelnik Postaje prometne policije Virovitica, Vlatko Fijala, ravnatelj OŠ. «August Cesarec», Rudolf Ilić, zamjenik načelnika, Marijan Klasić, Zlatko Maraković, predsjednik MO Vukosavljevica, Vlado Giba, predsjednik MO Lozan, Mario Majstorović, općinski vijećnik, Miroslav Sabo i Alen Šantić, općinski vijećnik. (www.icv.hr)