Izgradnja kanalizacije u naselju Voćin

Sukladno Pravilniku o provedbi mjere 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture” unutar IPARD programa, a za daljnje provođenje postupka javne nabave (Local open procedura) za odabir izvođača radova za ulaganje u izgradnju „Kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda u naselju Voćin – I faza“ Općina Voćin je bila obvezna održati sastanak pojašnjenja s potencijalnim ponuditeljima i obilazak gradilišta.

Sastanak pojašnjenja s potencijalnim ponuditeljima (Clarification meeting) održan je u prostorijama Općine Voćin 23. rujna 2013. godine u 10 sati, a obilazak gradilišta (Site visit) također je održan 23. rujna 2013. godine, ali s početkom u 12 sati. Na sastanku pojašnjenja sudjelovali su neki od potencijalnih ponuditelja koji su podigli dokumentaciju za nadmetanje. Rok za podnošenje ponuda je 4. studenog 2013. godine u 12 sati, a natječaj je objavljen na stranicama Europske komisije. (ravidra.hr)