Izmjene Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, koji podržava Hrvatska gospodarska komora, unio je nove pravne institute i značajne novine u naš pravni sustav. Stoga je i njegova primjena očekivano otvorila brojna pitanja koja su rezultirala i nedavnim izmjenama zakona, a koje bi trebale pridonijeti otklanjanju uočenih problema i osigurati bržu provedbu postupaka predstečajnih nagodbi. Zakon je neophodan za financijsku konsolidaciju niza tvrtki u teškoćama. (hgk)