Kako je nekad izgledala Orahovica?!

Fotografije su dokumenti vremena iz kojih najbolje možemo uočiti promjene u našoj okolini. Grad Orahovica je danas neprepoznatljiv u odnosu na onaj grad od prije nekoliko godina. Ukoliko i vi imate stare fotografije, slike grada, razglednice i stare novinske članke o Orahovici možete ih poslati poštom na adresu F. Gavrančića 6,33515 Orahovica ili putem e – maila tamara@orahovica.hr te će one nakon skeniranja biti vraćene vlasnicima, ali i objavljene na web stranicama grada. (www.orahovica.hr, mh)

[nggallery id=2589]