Klasteri Dunavske regije započinju suradnju

U Vukovaru je održana radionica prioritetnog područja 8 „Podrška razvoju konkurentnosti, uključujući razvoj klastera“ na kojoj su sudjelovali predstavnici brojnih klastera iz zemalja Dunavske regije.

Po prvi puta u Europi potpisana je suradnja između klaster organizacija na nacionalnoj razini pod nazivom „Memorandum of Understanding on co-operation in the field of cluster organization development and cluster policy support within the Danube Region“. Cilj suradnje je jačanje umrežavanja i suradnje među klasterima dunavske regije uz naglasak da su potpisnici suglasni s aktivnim sudjelovanjem u DanuClus inicijativi. Suradnju je potpisalo šest zemalja: Bugarska, Rumunjska, Srbija, Češka, Slovačka i Hrvatska.

Klasteri su alat kojim se jača konkurentnost budući da klasteri mogu otkloniti probleme usitnjenosti proizvodnje i nedostatnih proizvodnih kapaciteta te stvoriti mrežu poduzetnika koji stvaraju nove, zajedničke proizvode i nove brendove za osvajanje globalnih tržišta. Za mala i srednja poduzeća od ključnog je značaja stvoriti kritičnu masu potrebnu za ulazak na nova tržišta čime se također otvaraju vrata prema vanjskim istraživačkim institucijama poduzetnika. (ravidra.hr)