Na Vijeću Š. Bukovice o komunalnoj naknadi, porezima…

U petaK, 5. rujna održat će se četvrta sjednica Vijeća općine Špišić Bukovice na kojoj je nakon razmatranja predviđeno prihvaćanje izvješća o ostvarenju proračuna, izvješće o radu načelnika, te izvješća o utrošku proračunske zalihe u prvom polugodištu ove godine. Vijećnici će donositi i odluke o komunalnim djelatnostima i komunalnoj naknadi, te izmjenama i dopunama odluke o općinskim porezima na području općine Špišić Bukovica. (www.icv.hr, kp; Fotografija: Ilustracija)