Održano darivanje krvi u Slatini

U Slatini su održane dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi. U “Šumariji” krv su dali:

Goran Benc, Sl
Albert Palčić, N. Bukovica
Zvonimir Bistrović, Senkovac
Dejan Božić, Sl
Mirko Franjević, Kozice
Goran Horvat, Sl
Zvonko Zrinščak, Sl
Marin Kokorić, Kozice
Dražen Božurić, Sladojevci
Josip Molnar, Čađavica
Danijel Pinčar, Sl
Krunoslav Šarabok, Sl
Alen Žuženić, Čađavica
Dario Boroša, N. Šarovka

Od građanstva krv su dali:

Zlatko Jagodić, Sl
Miroslav Artić, Čađ. lug
Ivan Benković, Orahovica
Ivan Medved, Sl
Mario Knapić, Duga Međa
Ivica Medved, Sl
Dragan Arsin, Sl
Ivan Cesar, N. Bukovica
Željko Bihar, Sl
Krešimir Šantak, Sl
Anica Horvat, Vaška
Anica Koščak, Sl
Siniša Medved, Sl
Mirko Vilk, Bakić
Davor Stipanović, Sl
Siniša Kljaić, Sl
Daliborka Karanči, Sl
Josip Mataković, Sl
Dario Dolovski, Dobrović
Denis Pokos, Sl
Zdravko Augustinović, Sl
Tomislav Šantak, Sopje
Toni Kljaić, Sl
Dražen Perković, Sl
Ivan Selenić, Sl
Tomislav Koščak, Sl
Klementina Najcer, Sl
Krešimir Marić, Sl
Josip Prša, Sladojevci

Do sada je na slatinskom području u 2013. godini krv dalo ukupno 702 darivatelja krvi, od toga 608 muškaraca i 94 žene. Zbog zdravstvenih razloga odbijeno je 99 darivatelja. Prvi put krv je darovalo 95 osoba, a krv prikuplja Transfuzijska ekipa KBC Osijek za potrebe cijele Slavonije, Baranje i Srijema. (www.icv.hr, mh; Fotografija: Ilustracija)