Padaju cijene: Pojeftinjuju automobilska osiguranja!

Godinama čekana liberalizacija cijena u autoosiguranju napokon se događa – Generali osiguranje prvo je na tržištu snizilo cijenu obveznog autoosiguranja, i to za 23 posto. Uzme li se u obzir da je prosječna cijena premije obveznog autoosiguranja u Hrvatskoj 200 eura, odnosno 1500 kuna, pad od 23 posto donosi uštedu od 345 kuna. Jasno, cijena varira ovisno o bonusu na koji vozač ostvaruje pravo, snazi motora i području osiguranja.

Generali je tek prvi osiguravatelj koji je nakon ulaska u EU spustio cijenu i zasigurno će konkurenciji stvoriti velik pritisak. Tim više prisjete li se slovenskog slučaja, gdje su također pomeli tržište na kojem je prosječna cijena premije sa 220 eura 2005. pala na trenutačnih 172 eura.

Prosječna cijena obveznog autoosiguranja u nizu zemalja EU niža je nego kod nas – u Mađarskoj je samo 80 eura, Poljskoj 107 eura, u Slovačkoj 130 eura. Skuplje je u Austriji, gdje je 257 eura, te Švicarskoj koja nije članica EU.

Cijena police na nekom tržištu ovisi najviše o učestalosti nezgoda i visini šteta, ali sve više i o konkurenciji. Službeno je tržište liberalizirano još 2008., no cijene nisu pale, što je odgovaralo i državi jer je ubirala veći porez. Hanfa više nad cijenama nema kontrolu, a nakon što je u posljednja dva mjeseca u Hrvatskoj registrirano čak 18 novih osiguranja, realno je očekivati da će se neka od njih uključiti i na tržište obveznih autoosiguranja. No, već jedna povoljnija ponuda dovoljna je da uskovitla cjenovnu žabokrečinu. (vecernji.hr)