Početak radova na cesti između Gačišta i Zvonimirova

Jedna od nemoderniziranih cesta na području općine Suhopolje je lokalna makadamska cesta između Gačišta i Zvonimirova. No, ne za dugo. Početak radova bit će simbolično označen u petak, 13. rujna u 10 sati na prigodnoj svečanosti u Gačištu. Ukupna duljina ceste koja će biti modernizirana bit će 1650 metara, a radove izvodi bjelovarska tvrtka Ceste. (www.icv.hr, kp; Fotografija: Arhiva)