Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Bistrica-Mikleuš 09:00-13:00
Kozice-Mikleuš 23:00-02:00
Lozan-Stari Gradac 07:00-08:00
Suhopolje-Cabuna 00:00-01:00
Slatina-V. Nazora 21:00-23:00
Rezovac-Pčelić 15:00-16:00
Slatina-Novaki 13:00-17:00
Sladojevci-Hum 06:00-09:00
(hak.hr)