Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Čačinci 08:00-10:00
Lozan-Stari Gradac 00:00-01:00
Slatina 12:00-14:00
Slatina-Bistrica 18:00-20:00
Suhopolje 19:00-20:00
Suhopolje-Cabuna 11:00-12:00
Slatina-V. Nazora 23:00-01:00
Slatina-Novaki 16:00-18:00
Slatina-Španat 06:00-08:00
Milanovac-Virovitica 22:00-23:00
(hak.hr)