Pogledajte gdje su postavljeni radari

Radari su raspoređeni po prometnicama diljem županije, pogledajte gdje:
Bistrica-Mikleuš 10:00-14:00
Slatina-Bistrica 23:00-01:00
Slatina-Čađavica 16:00-18:00
Slatina-Voćin 14:00-18:00
Slatina-Španat 07:00-09:00
(hak.hr)